Restaurace Na Zámečku Strání

Vítá Vás Restaurace Na Zámečku ve Strání…

Restauraci Na Zámečku najdete v romantickém podhůří Bílých Karpat, v centru malebné slovácké vesnice Strání. Příjemné posezení nabízí bar a restaurace s letní zahrádkou, kde můžete ochutnat nejen některou z našich specialit ale i pokrmy standardní minutkové kuchyně. Oddělené prostory jsou vhodné pro pořádání nejrůznějších oslav či firemních školení a seminářů.

Něco z historie objektu:

Objekt bývalého loveckého zámečku Liechtensteinů, č.p. 71

Existence panského dvora ve Strání je v písemných pramenech, tj. v urbáři ostrožského panství, doložena již v roce 1592. Zhruba do dnešní podoby byla renesanční budova přestavěna Gundakarem z Liechtensteina někdy po roce 1650, když se Uherský Ostroh stal sídelním městem.

Ke stavbě loveckého zámečku bylo využito lomového kamene z neobývané středověké tvrze, která stála na místě dnešního hřbitova. Svou funkci ztratil na počátku 18. století a je zmiňován jako správní budova, sídlo lesní správy se zájezdním hostincem jehož součástí bylo i několik stájí a vozoven.

V roce 1856 došlo v areálu zámečku k zásadním stavebním úpravám, zejména byla odbourána jižní část západního křídla včetně původního schodiště, dále byla rozsáhle přebudována hospodářská stavení, jejichž existence je dnes doložena pouze na dobových plánech.

Krajská správa lesů, lesní závod Luhačovice, předala zámeček obci Strání v roce 1960; ten poté sloužil pro hospodářské potřeby místního JZD. Zdevastovanou budovu začala obec opravovat na počátku 70. let 20. století. Tehdy dostala svůj dnešní vzhled, byly otevřeny arkády v patře a byla přestaveny schodišťová hala. Nově byla zřízena ubytovna nad velkým sálem.

Po náročných adaptacích zůstaly v interiéru zachovány velmi cenné historické prvky: všechny klenby z doby raně barokní přestavby i fragmenty ornamentální výzdoby v patře z poloviny 19. století…